Kategoriler
Son Yazılar
Arşiv

YOLDER yöneticileri Ankara’da üyelerle bir araya geldi

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, Ankara’da YOLDER üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıya YOLDER Başkan Yardımcsı Hasan Yıldız, YOLDER Yönetim Kurulu üyeleri Suat Ocak ve Hakan Koçak da katıldı.

Toplantıda YOLDER’in etkinlikleri, bölge ziyaretlerinde üyelerin dile getirdiği yakınmalar ve talepler, yapılan girişimler ve idari başvurular ele alındı. YOLDER’in Ankara’da şube açması, Avrupa Birliği desteği almaya hak kazanan e-RAIL projesi, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar, toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

AB projesi kabul gören kurum temsilcileri buluştu

Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri açılış toplantısı 11 Aralık 2014 günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya 2014 yılı teklif çağrısı döneminde başvuran 1306 proje arasından başvurusu kabul edilen 309 kurumun temsilcileri katıldı.

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’ndeki açılış toplantısı, okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında proje başvuruları kabul edilmiş olan kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.

“Railway Construction of Vocational Training E-Learning Platform” (e-RAIL) (Demiryolu İnşaatı Mesleki Eğitimi E-Öğrenme Platformu) Projesi kabul edilen Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri de toplantıda yer aldı. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, projeyi hazırlayan Cüneyt Türkkuşu ve Kadir Eryiğit, toplantıyı YOLDER yönetim ve basın danışmanları Saadet ve Hüseyin Erciyas ile birlikte izledi.

Toplantının açılışında konuşan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, çok başvuru almak kadar, kaliteli projelerin uygulanmasının önemini vurguladı. Proje uygulama sürecindeki aksaklıkların temel nedenlerine dikkat çeken Kamiloğlu, bu nedenleri şöyle sıraladı:

“Ekip çalışmasına yeterince önem verilmemesi, katılımcı profiline uygun olmayan kişilerin hareketliliğe dahil edilmesi, adil bir işbölümünün yapılmaması ve bunun neticesinde belli kişilere projede çok yük düşmesi, projelerin tek bir elden yürütülerek bilgi paylaşımı yapılmaması, ortaklarla etkin, hızlı ve doğru iletişim kurulmaması, yaygınlaştırma faaliyetlerine yeterince önem verilmemesi, projenin kuruma yarattığı katma değerin ölçülememesi.”

2014 yılında uygulanmaya başlayacak projelerin 2014 – 2020 Erasmus+ döneminin ilk örnekleri olacağını anlatan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, “Bundan sonra yapılacak projeler için sizleri örnek olarak göstereceğimizden bu hususlara dikkat çekmek istiyoruz” dedi. Toplantıya katılanlar, projelerin başarılı biçimde uygulanması, yönetilmesi ve hibe kullanımı konularında bilgilendirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları, proje başvuruları kabul edilen kurum temsilcilerine yaygınlaştırma etkinlikleri ve hareketlilik aracı üzerine bilgiler verdi. Yaygınlaştırma alanında, yaygınlaştırma etkinliklerinin ne anlama geldiği ve nasıl kullanılması gerektiği örneklerle açıklandı, görünürlük konusuna dikkat çekildi.

Hareketlilik aracı sunumunda etkinlik tarihlerinden önce hareketlilik aracına giriş yapılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, hareketlilik aracının iletişim etkinlikleri açısından önemli olduğu vurgulandı. Toplantının öğleden sonraki kısmında katılımcılara projelerin hibe yönetimi hakkında bilgi verildi.

Kişisel koruyucu donanımlarınız için idareye başvurun

ISG_DILEKCEDemiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, demiryolu inşa, bakım ve onarım işlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “İşyeri Tehlike Sınıfları” listesinde “Çok tehlikeli iş” olarak tanımlandığını hatırlattı. TCDD yol personelinin özel önlemler alınarak ve uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanımıyla yapılması gereken işler yaptığına dikkat çeken Polat, bu konuda acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Yol personelini kişisel koruyucu donanımları ve nitelikleri konusunda idareye yazılı başvuruda bulunmaya çağıran Özden Polat, üyelerinin bu konuda hazırladıkları örnek dilekçeden yararlanabileceklerini dile getirdi.

Görev yaptığınız birimi, ünvanınızı belirtip adınızı soyadınızı yazarak vereceğiniz dilekçe örneğini MS Word formatında buradan indirebilirsiniz.

YOLDER heyeti TCDD 3. Bölge Müdürü Bakır’ı ziyaret etti

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) heyeti, Devlet Demiryolları (TCDD) 3. Bölge Müdürü Murat Bakır’ı makamında ziyaret etti. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat’ın önderliğindeki heyette YOLDER Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Demirci, YOLDER üye ve temsilcileri Şakir Kaya, Mehmet Ögel, Hasan Soysal ile Ebeddin Aydemir yer aldı.

TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır’ı yeni görevine atanmasından dolayı kutlayan Özden Polat, “Hayırlı olsun” dileğinde bulunurken ziyaretlerinin anısına YOLDER’in bir flamasını verdi. Bölgede görev yapan yol personelinin yaşadığı sorunları anlatan Polat, dile getirdikleri istek ve önerileri içeren bir dosyayı TCDD 3. Bölge Müdürü Bakır’a sundu. Dosyada şu görüşlere yer verildi: Devamı »

Kişisel koruyucu malzemeler için idari başvuru

KKM-idaribasvuruTCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ve TCDD Yol Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız idari başvurularda kişisel koruyucu malzemelerin yol yapım, bakım, onarım çalışanları için ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çektik. Bu işlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde “Çok Tehlikeli” iş olarak tanımlandığını hatırlattık.

İdari başvurularımızda, 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde listelenen ve yol personeline temin edilen koruyucu malzemelerin türleri/çeşitleri, kullanılma süreleri, işe uygunlukları ve performansları açısından yeniden incelenmesini ve ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden belirlenmesini talep ettik. Başvurularımızı TCDD İşletmesi’nde teşkilatlanmış sendikalara da gönderdik. Siz değerli üyelerimizin üye oldukları sendikalardan konunun takipçisi olmalarını talep etmelerini bekliyoruz.

YOL-10KASIM2014

Görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

GYSFOTOTürk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 25 Ekim 2014 günü yapılan, yol bakım onarım şefi, yol sürveyanı görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı. A ve B gruplarına göre sınav sonuçları MS Excel formatındaki aşağıdaki dosyalarda:

Yol Bakım Onarım Şefi-A

Yol Bakım Onarım Şefi-B

Yol Sürveyanı-A

Yol Sürveyanı-B

Öte yandan, 25 Ekim 2014 günü yapılan görevde yükselme sınavında sorulan bazı sorulara itirazlar TCDD Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirildi. Yol Bakım Onarım Şefi Görevde Yükselme Sınavı A kitapçığında 1. ve 40. soruların, B kitapçığında 2. ve 40. soruların iptal edilmesi kararlaştırıldı. Diğer soruların iptalini gerektirecek bir durumun olmadığına ve itirazların reddine karar verildi.

Yol personelinin istek ve önerileri Sivrikaya’ya sunuldu

2014-11-05-03YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Koçak ve YOLDER üyeleri Mesut Kuşçu, Halim Bülbül, Mehmet Durmaz, Hayrettin Esat Şahin ile birlikte Devlet Demiryolları (TCDD) Yol Dairesi Başkanı Selahattin Sivrikaya’yı makamında ziyaret etti. Toplantıda Üstyapı Şube Müdürü Mevlüt Özkara ile Etüt Proje ve Personel Şube Müdürü Cengiz Süngü’nün de hazır bulundu. Polat, YOLDER olarak yol yapım ve işletim personelinin tüm mesleki sorunlarıyla ilgilenmeyi, bu konuların çözüm yollarının bulunmasında önderlik etmeyi görev edindiklerini hatırlattı. Yol bakım ve işletim personeli arasındaki bilgi alışverişini, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Özden Polat, İzmir Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri, yol personelinin kurumsal memnuniyetine ilişkin anketin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Yol Dairesi Başkanlığı ile üyeler arasında iletişimde kopukluklar olduğunu söyleyen Polat, bu kopuklukların bölgelerden, orta ve alt kademe yöneticilerden kaynaklandığının altını çizdi. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, TCDD Yol Dairesi Başkanı Selahattin Sivrikaya’ya yol personelinin yakınmalarını anlattı, öne çıkan istek ve önerilerini içeren bir dosya sundu. Polat’ın Sevrikaya’ya sunduğu dosyada şunlar yer aldı:

 

Sayın Selahattin SİVRİKAYA
TCDD Yol Dairesi Başkanı

Yol personelinin kurumsal memnuniyeti yüzde 9’lar düzeyinde

Derneğimiz üyelerinin kurumsal aidiyetlerini ve iş memnuniyetini ölçmek ve bu ölçüm sonuçlarından hareketle mesleki ve özlük hakları açısından beklentilerini belirlemek amacıyla İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü işbirliğiyle “Kurumsal Aidiyet ve İş Memnuniyet Anketi” gerçekleştirdik.
Anket sonuçları bizlere, daha iyi hizmet üretebilmek ve çıtayı yukarıya çekerek alanımızda uluslararası düzeyde daha saygın bir noktayı yakalayabilmemiz için işgücü kaynağına yönelik olarak kat edilmesi gereken yollar olduğunu da gösteriyor.
Anket verilerine göre ne yazık ki altyapı personelinin kurumsal memnuniyeti düşük. Kurum uygulamalarından memnun olanların oranının yüzde 9’lar düzeyinde olması hem TCDD hem de YOLDER olarak üzerinde düşünülmesi ve memnuniyet oranının artırılması için gereken çalışmaların ivedilikle başlatılması gerçeğini ortaya koymaktadır.
Ankete katılanların çok büyük bölümü;

  • Yönetişim çabalarını yetersiz buluyor,
  • Uygun seçenekler yakaladığında kurumdan ayrılma eğiliminde,
  • Kurumun sağladığı olanaklardan hakkaniyetli olarak yararlandırılmadıklarını düşünüyor,
  • Başarılarının ödüllendirilmediğini vurguluyor,
  • Kurumsal bürokrasi ve uygulamaların iş verimliliklerini olumsuz etkilediğini belirtiyor,
  • Mesleki, teknik ve kişisel problemlerinin çözülmesine yeterince odaklanılmadığından yakınıyor,
  • Kurum içi iletişim kanallarının etkin olmadığını belirtiyor,
  • Kariyer planının tatmin edici olmadığını ve yeterince terfi olanakları içermediğini söylüyor,
  • Özellikle işe özgülenebilecek ödemelerinin yapılmamasından, bu haklarını aramak için idari yargıya başvurmaya zorlanmalarından ve verilen idari yargı kararlarına uygun düzenlemelerin zamanında yapılarak aynı yakınmaların önlenmesi için önlem alınmamasından yakınıyor.

Derneğimiz, üyelerinin yukarıda belirtilen sorunlarının çözümüne ışık tutacak çalışmalarda da bulunuyor ve zaman zaman bu çalışmalarını kuruluşumuzla paylaşıyor. Anket verilerinin sorunların azaltılmasına, verimliliğin ve çalışan mutluluğunun arttırılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Bir çok kez Kurum İdari Kurulu gündemlerine de alınmasına rağmen henüz çözümlenemeyen taleplerin bazılarının karşılanmasında bağlı bulunduğumuz dairemizin gerekli adımları atmasını bekliyoruz.

Yol bakım onarım şefi görevde yükselme sınavında müfredatın fazlalığı

Sınava hazırlanmak için yaklaşık bir ay süre içerisinde 650 sayfadan sorumlu tutulmaları üyelerimiz arasında ciddi hoşnutsuzluğa ve infiale neden olmuştur. Aynı süre içerisinde sınava alınan diğer birim personelinin daha az konu çalışmaları üyelerimiz arasında “Bizim sahibimiz yok”anlayışını iyiden iyiye yerleştirmiştir. Bundan sonraki sınavlarda bu duruma dikkat edilmesini dileriz.

Görevde yükselme ve unvan değişikliğinin düzenlenmesi

2011 yılında yürürlüğe giren TCDD Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği birçok yol personelinin görevde yükselmesinin önünü kesmektedir. Nitekim bu nedenle de imkanını bulan yetişmiş arkadaşımız başka birimlerde çalışmak üzere başvurup adeta Yol Servislerinden kaçmaktadırlar.
Bu durumun önlenmesi için derneğimizce hazırlanan ve ilgililerle paylaşılan alternatif yönetmelik mutlaka dikkate alınıp değişiklikler buna göre yapılmalıdır.
Endüstri Meslek Lisesi dışındaki liselerden mezun olan Hat Bakım Onarım Memuru ve Yol ve Geçit Kontrol Memuru unvanında çalışan arkadaşlarımızın başka birimlere geçiş taleplerinin önü açılmalı kurumda kariyer hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olunmalıdır.

Sağlık şartları sebebiyle personelin gişe hizmetlerine alınması

Beden kabiliyetleri ve psiko teknik yönetmeliğine göre grup değiştirmesi gereken personel gişe memuru unvanıyla diğer birimlerde çalıştırılmaktadır. Yol Dairesi’nde belli dönem çalışmış ve bilgi birikimine sahip bu kişilerin zaten ihtiyaç olmayan gişe hizmetleri yerine kendi işyerlerinde memur olarak çalışmaları dairemiz için kayıp yerine kazanca dönüşecektir.

1401 modellerin kaldırılması

Yol bakım onarım şeflerinin lokomotif turneleri için trende görevli makinistlere imzalatmaları gereken 1401 modeller uygulamada yaşanan bazı sorunlar ve tüm trenlerde tabletlerin kullanılmaya başlanmış olmasından dolayı güncelliğini yitirmiştir. Bu modellerin kullanımdan kaldırılması gereksiz kırtasiye ve prosedürü azaltacağı gibi arkadaşlarımızın da memnuniyetini artıracaktır.

Turne kilometre tazminatlarının ödenmesindeki farklı ve yanlış uygulamalar

TCDD Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük’ün “Turne Tazminatları” başlıklı 14. maddesinde,
“Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü görev seyahatlerinde
a) Şube şefi ve yardımcısı, kısım şefi, tesisler şefi ve yardımcısı ile yol ve tesisler sürveyanlarına her kilometre için,
b) Yol takım çavuşu, tesisler çavşuu ve yol bekçilerine her yirmi dört saat için turne tazminatı ödenir.
Turne tazminatının 4 saat ve daha az seyahatler için 1/3’ü, 8 Saate kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3’ü, 8 Saatin üzerindeki seyahatler için tümü ödenir.
Turne tazminatlarının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde yazılı kat edilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amirlerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır” denilmektedir.
Mali İşler Daire Başkanlığı’nın 1 Haziran 2007 tarihli emrinde, “Turnenin ancak (oto, oto drezin, çekici oto, lokomotif gibi) mutlaka bir demiryolu aracı ile yapılacağı açık olup, buna ilişkin tazminatın hesabında da demiryolu kilometresinin esas alınacağı tabiidir” denilmektedir.
Kuruluşumuzda görev yapan personelin görev özelliklerinden kaynaklanan turne tazminatı hakları, Harcırah Kanunu’nda ve TCDD Memur ve Hizmetlilerine Verilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük’te düzenlenmiştir.
Tüzüğün bu düzenlemesine uygun olarak kuruluşumuz yol bakım ve onarım hizmetlerini gerçekleştiren yol bakım ve işletim personeli, uzun yıllar sorunsuz ve çekişmesiz bir şekilde turne tazminatlarını almışlardır.
Son zamanlarda, bölge müdürlükleri arasında farklı uygulamalar yapılması ve bazı bölge müdürlüklerince turne tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle TCDD bünyesinde yol yapım ve işletim personeli olarak görev yapan üyelerimizden derneğimize pek çok yakınma gelmektedir.
Hatırlatmak isteriz ki, yol bakım onarım müdürlerinin turne tazminatlarının ödenmemesi, hakkaniyete aykırıdır. Turne tazminatlarının ödenmesinin önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Yol bakım onarım müdürlerinin turne tazminatları geriye dönük alacaklarını da kapsayacak şekilde, zaman geçirmeden ödenmelidir.
Bu kapsamda, yol bakım onarım müdürlerinin maruz kaldıkları haksız uygulamanın ortadan kaldırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi, birimler arasında anlayış ve uygulama birliğinin sağlanması için, Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 4285 sayılı yazısının iptal edilerek ilgili birimlere turne tazminatı ödemelerinin yapılması konusunda gerekli emrin verilmesini arz ediyoruz.

Özden POLAT
Yönetim Kurulu Başkanı

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı

251014-kitapcikTürk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 25 Ekim 2014 günü yapılan, yol bakım onarım şefi, yol sürveyanı görevde yükselme sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları TCDD’nin kurumsal web sitesinde yayınlandı. MS Word formatındaki kitapçıkları indirmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz…

Yol Sürveyanı B

Yol Sürveyanı A

Yol Bakım Onarım Şefi A

Yol Bakım Onarım Şefi B

Hat Bakım El Kitabı Eğitim Emri yayınlandı

hatbakimTCDD Eğitim Dairesi Başkanlığı, demiryolu hatlarında altyapı ve üstyapı kontrollerini yürütecek, bakım ve onarım çalışmalarını planlayacak üstyapı elemanlarının yeni ihtiyaçlara uygun yeterli bilgi ve beceriyle donatılmaları, pratikte eğitim alarak belgelendirilmeleri amacıyla bir program düzenledi. Hat Bakım Konsepti eğitiminin Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 20 Ekim 2014 – 07 Kasım 2014 tarihleri arasında, ekli program doğrultusunda uygulamaya konulması uygun görüldü. İlgili emir ve eğitime katılacak personel listesi ekteki PDF dokümanda. Bilgilerinize sunulur. Hat Bakım El Kitabı Eğitim Emri