Kategoriler
Son Yazılar
Arşiv

Polat YOLDER’in “e-RAIL” projesini sundu

2015-02-19-05Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, 19 Şubat 2015 günü İzmir’de “Türkiye’nin Yeni AB iletişim Stratejisi” konulu sivil toplumla diyalog toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın katıldığı toplantıda YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat “Demiryolu İnşaatı Mesleki Eğitimi E-Öğrenme Platformu” (e-RAIL) ile ilgili bir sunum yaptı.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat ile Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Demirci’nin verdiği Gazete YOLDERİZ’in son sayısını dikkatle inceledi. Bozkır, AB projelerinin yaygınlaşması ve görünür olmasında bu tür yayın organlarının önemli olduğunu söyleyerek Polat’ı kutladı.

Polat YOLDER’in “e-RAIL” projesini sunacak

ERAIL_SUNUM Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, 19 Şubat 2015 günü İzmir’de “Türkiye’nin Yeni AB iletişim Stratejisi” konulu sivil toplumla diyalog toplantısı düzenleyecek. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ın da katılacağı toplantı Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

Toplantıya katılanlara Avrupa Birliği fonları ve sivil toplum kuruluşları ile Erasmus+ Programı konularında da bilgi verilecek. Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat da Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmesi kararlaştırılan “e-RAIL” projesine ilişkin bir sunum yapacak.

Merkezi İzmir’de bulunan YOLDER’in “Railway Construction of Vocational Training E-Learning Platform” (e-RAIL) (Demiryolu İnşaatı Mesleki Eğitimi E-Öğrenme Platformu) Projesi, bu alanda başvuran 205 proje arasından seçilen ve hibe desteği verilerek desteklenmeye değer görülen 25 proje arasında yer almıştı.

YOLDER’in Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen “e-RAIL” adlı mesleki eğitim projesi için 171 bin 641 Euro’luk hibe desteği sağlanmıştı. YOLDER, projesi desteklenen İzmir’deki tek sivil toplum kuruluşu olmuştu.

Ulusal mesleki yeterliliklere uygun eğitim programlarının hazırlanması ve e-öğrenme tabanlı uygulanmasını hedefleyen proje tümüyle Avrupa Birliği hibe fonuyla gerçekleştirilecek ve iki yıl sürecek.

İdari başvurularımıza sendikalardan destek

sendikalar
YOLDER olarak TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ve Yol Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız idari başvurularda kişisel koruyucu malzemelerin yol yapım, bakım, onarım çalışanları için ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekmiştik. Bu başvurularda 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde listelenen ve yol personeline temin edilen koruyucu malzemelerin türleri/çeşitleri, kullanılma süreleri, işe uygunlukları ve performansları açısından yeniden incelenmesini ve ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden belirlenmesini talep etmiştik.

Başvurularımızı TCDD İşletmesi’nde teşkilatlanmış sendikalara da göndermiştik. Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) ile Türk Ulaşım-Sen, kendilerine ilettiğimiz idari başvurulara kayıtsız kalmadı. BTS Genel Başkanı Nazım Karakurt ve Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri İshak Kocabıyık imzasıyla TCDD Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazılarda, doğru bulunan tezlerimiz ve taleplerimiz idareye bir kez daha hatırlatıldı.

Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafettin Deniz ve Genel Başkan Yardımcısı Vahit Cevizci imzasıyla derneğimize gönderilen yazılarda, “Belirlenen sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili önerilerinizin son derece önemli ve yerinde olduğu, sorunların çözüme kavuşturulması için Genel Merkez Yönetimimizce TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerin başlatılacağını ve takipçisi olunacağını bilgilerinize arz ederiz” denildi.

Danıştay: Harcırahla birlikte turne tazminatı da ödenmeli

danistay.hukumYOLDER Hukuk Danışmanı’nın yol göstericiliğinde açılan davada, Danıştay 5. Dairesi, geçici görev yolluğu ödenen personele, yaptığı görev nedeniyle haketmesi karşılığında ayrıca turne tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. YOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, Danıştay’ın kararıyla harcırahla birlikte turne tazminatı ödenmesinin yolunun açıldığını söyledi. Polat, “Bu çok önemli bir kazanım” dedi.

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü 75 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü’nde yol sürveyanı olarak görev yapan Sezgin Sevinç, Danıştay’a yaptığı başvuruda yol bakım onarım şefliğine vekalet ettiği döneme ilişkin turne tazminatlarının ödenmesi istemini yineledi. Sevinç, TCDD Genel Müdürlüğü Memur ve HizmetlilereVerilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzüğün 7. maddesinin son fıkrasının iptalini istedi.

Yol Sürveyanı Sezgin Sevinç’in başvurusunu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, davalı Başbakanlık ile TCDD Genel Müdürlüğü’nün savunmaları ile Danıştay Tetkik Hakimi’nin düşüncelerini değerlendirdi. Başbakanlık, turne tazminatının harcırahtan bağımsız olarak ödenmesi öngörülen bir hakediş olmadığını belirterek davanm reddi gerektiğini savundu.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de, turne tazminatının, harcırahtan ayrı ödenmesi gereken bir tazminat olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiğini savundu. Danıştay Tetkik Hakimi de tüzük maddesi yönünden davanın reddi ve bireysel işlemin iptali gerektiği düşüncesini bildirdi.

Savunma ve görüşleri değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, geçici görev yolluğu ödenen personele, yaptığı görev nedeniyle haketmesi karşılığında ayrıca turne tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Danıştay, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur ve HizmetlilereVerilecek Harcırah ve Harcırah Karşılığı Hizmet Tazminatlarına İlişkin Tüzük’ün 7. maddesinin son fıkrasının iptali istemini ise reddetti. Danıştay kararında şu görüşe yer verildi:

“… davalı idarece, Tüzüğün 7. maddesinde yer alan ‘bu bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah verilmeyeceği yolundaki düzenlemeden hareketle reddedildiği görülmüş ise de, yukarıdaki değerlendirme gereği geçici görev yolluğu ödenen personele, yaptığı görev nedeniyle haketmesi karşılığında ayrıca turne tazminatı da ödenmesi zorunluluğu nedeniyle davacıyla ayrıca turne tazminatı da ödenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, vekaleten yürütmekte olduğu görevi gereği yaptığı turnelerdendoğan turne tazminatının davacıya ödenmemesine yönelik işlemde yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.”

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, geçici görev yolluğu ödenen personele, ayrıca turne tazminatı ödenmesi gerektiği yolundaki Danıştay 5. Dairesi’nin kararını memnunlukla karşıladıklarını söyledi. Polat, “Danıştay’ın verdiği bu kararla harcırahla birlikte turne tazminatı ödenmesinin yolu açılmış oldu. Bu çok önemli bir kazanım. Hukuki yol göstericiliğimizle açılan davalarda alınan sonuçlarla yavaş yavaş beklentileri karşılamaya başlıyoruz” diye konuştu.

Elektronik yer değiştirme atamaları yapıldı

Ocak 2015 dönemi elektronik yer değişikliklerinde yer değişimi suretiyle ataması yapılan yol personeli listesi

YerDegistirmeAdı, Soyadı, Ünvanı
Mevcut Görev Bölge / Servis / İşyeri
Atandığı Görev Bölge / Servis / İşyeri

Hamdi Akçakoca (Mühendis)
1.Bölge Emlak Ve İnşaat Emlak Ve İnşaat Müdürlüğü
Afyon Beton Trv.Fab. Yol Afyon Beton Travers Fabrika Müdürlüğü

Erol Süle (Teknisyen)
1.Bölge Tesisler Edirne 135 Sinyal. Ve Telekom. Şefliği
1.Bölge Yol Edirne 17 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü

Mustafa Akbaşoğlu (Hat Bakım Onarım Memuru)
1.Bölge Yol Gebze 111 Yol Bakım Onarım Şefliği
1.Bölge Yol Pendik 133 Yol Bakım Onarım Şefliği

Hacı Demir (Yol Sürveyanı)
1.Bölge Yol Gebze 111 Yol Bakım Onarım Şefliği
1.Bölge Yol Maltepe 13 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü

Murat Parlak (Yol Ve Geçit Kontrol Memuru)
1.Bölge Yol Arifiye 114. Yol Bakım Onarım Şefliği
1.Bölge Yol İzmit 113 Yol Bakım Onarım Şefliği

Mehmet Yalınız (Hat Bakım Onarım Memuru)
2.Bölge Yol Şefaatli 251 Yol Bakım Onarım Şefliği
YHT Bölge Yol YHT Polatlı 113 Yol Bakım Onarım Şefliği

Ahmet Sancak Şanlı (Mühendis)
2.Bölge Yol Zonguldak 24 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü
1.Bölge Yol Edirne 17 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü

Mehmet Ateş (Yol Sürveyanı)
2.Bölge Yol Niğde 26 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü
2.Bölge Yol Niğde 262 Yol Bakım Onarım Şefliği

Cem Çelen (Yol Sürveyanı)
2.Bölge Yol Karabük 233 Yol Bakım Onarım Şefliği
2.Bölge Yol Karabük 241 Yol Bakım Onarım Şefliği

Engin Gür (Yol Sürveyanı)
3.Bölge Yol Manisa 361 Yol Bakım Onarım Şefliği
3.Bölge Yol Torbalı 316 Yol Bakım Onarım Şefliği

Osman Toker (Hat Bakım Onarım Memuru)
4.Bölge Yol Bostankaya 464 Yol Bakım Onarım Şefliği
4.Bölge Yol Sivas 423 Yol Bakım Onarım Şefliği

Hasan Bektaş (Hat Bakım Onarım Memuru)
4.Bölge Yol Çadırkaya Takım 4431
4.Bölge Yol Aşkale 443 Yol Bakım Onarım Şefliği

Yusuf Geldi (Yol Sürveyanı)
4.Bölge Yol Yıldızeli 422 Yol Bakım Onarım Şefliği
1.Bölge Yol Sapanca 115 Yol Bakım Onarım Şefliği

Ömer Koçak (Yol Sürveyanı)
4.Bölge Yol Samsun 41 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü
3.Bölge Yol Bandırma 365 Yol Bakım Onarım Şefliği

Hamza Karci (Hat Bakım Onarım Memuru)
5.Bölge Yol Malatya 523 Yol Bakım Onarım Şefliği
YHT Bölge Yol YHT Konya 132 Yol Bakım Onarım Şefliği

Ömer Faruk Mence (Yol Sürveyanı)
7.Bölge Yol Balıkesir 754 Yol Bakım Onarım Şefliği
3.Bölge Yol Balıkesir 363 Yol Bakım Onarım Şefliği

Mehmet Üngantur (Yol Sürveyanı)
7.Bölge Yol Balıkesir 75 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü
7.Bölge Yol Tavşanlı 751 Yol Bakım Onarım Şefliği

Yusuf Çetiner (Mühendis)
Sivas Beton Travers Fabrikası Yol Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğü
Çankırı Makas Fabrikası Yol Çankırı Makas Fabrika Müdürlüğü

Selçuk Tezakıl (Yol Sürveyanı)
YHT Bölge Yol YHT Ankara 11 Yol Bakım Onarım Müdürlüğü
1.Bölge Yol Haydarpaşa 131 Yol Bakım Onarım Şefliği

Polat: İşçi eğitimlerini eğitilmiş eğiticiler vermeli

2015-01-28-02Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özden Polat, yol bakım onarım işçilerinin mesleki eğitim eksikliklerinin önemine dikkat çekti. Bu eğitimlerin tamamlanmasıyla iş ve üretim kalitesinin yükseltileceğini anlatan Polat, böylelikle bir yandan iş kazaları önlenirken diğer yandan da yol kusurlarından kaynaklanabilecek olası kazaların engellenebileceğini söyledi. Özden Polat, “Bu eğitimlerin daimi eğiticiler veya geçici eğiticilerin eğitimi programlarına katılmış geçici eğiticiler tarafından verilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz” dedi.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’ne işçi eğitimlerine ilişkin bir yazı gönderen YOLDER Genel Başkanı Özden Polat, ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıkları sıralamasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu hatırlattı. Son dönemlerde kamuoyuna mal olmuş iş kazalarının bir bölümünde mesleki eğitim almamış personelin çalıştırıldığının belirlenmesi nedenleriyle toplumun tüm kesimlerinin dikkatinin çalışanların mesleki eğitimlerine yoğunlaştığını beliterek şu görüşleri dile getirdi: Devamı »

Gazete YOLDERİZ’in dokuzuncu sayısı yayımlandı

Gazete YOLDERİZ’in dokuzuncu sayısı yayımlandı. Gazetemiz çok kısa süre sonra elinizde olacak…
Gazetemiz, YOLDER üyesi olan ve olmayan tüm yol personeline gönderildi. Yol personelinin kişisel koruyucu donanımları ve nitelikleri konusunda idareye yazılı başvuruda bulunurken yararlanabilecekleri dilekçe örneğini gazetemiz arasında üyelerimize gönderdik. Derneğimize üye olmayan yol personeline de “YOLDER Üyelik Formu” ulaştırdık. Onların da YOLDER’e üye olarak gücümüze güç katmasını diliyoruz.

İşte zengin içerikli gazetemizden haber başlıkları:
YOLDERIZ-SAYI09

• “e-RAIL” projemize AB desteği
• YOLDER’den Ankara’ya talep dosyası
• Davalar üyelerimizin lehine sonuçlandı
• Hızlı tren, Türkiye’yi birleştirme projesi
• Özden Polat: Önceliğimiz eğitimli meslek elemanı
• Demiryollarının nabzını tutan fuar: InnoTrans
• Şakir Kaya’nın InnoTrans izlenimleri
• Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi DATEM’e ziyaret
• Hat Bakım Konsepti eğitim çalışmasından izlenimler
• Canımızın kıymetini bilmiyoruz… Haşmet Türker ile söyleşi.
• Hasan Yıldız, Karkamış anısını kaleme aldı.
• Konya’da çift yol çalışması tüm hızıyla sürüyor.
• AB Projeleri onaylanan kurumlar Ankara’da buluştu.
• Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Şerafeddin Deniz: Demiryolları yasayla işçileştiriliyor
• Görevde yükselme sınavını yerinde izledik.
• Rıdvan Akgül yazdı: Poz hikayesi ve acı bir insanlık trajedisi
• Demiryolları Müzesi ve Sanat Galerisi

Gazete YOLDERİZ’in dokuzuncu sayısını indirmek için tıklayınız >>

Görevde yükselen personelin ataması gerçekleştirildi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde 25 Ekim 2014 günü yapılan yol bakım onarım şefi, yol sürveyanı görevde yükselme sınavı sonucuna, başarılı olan personelin atamaları yapıldı. Atanan yol personeline yeni görevlerinde ve görev yerlerinde başarılar ve verimli çalışmalar diliyoruz. Ataması yapılan yol personelinin listesine (Personelin adı soyadı, halen görev yaptığı yer, ünvanı, atanacağı yer ve ünvanı bilgilerine) buradan erişebilirsiniz.

TCDD Yeniden Yapılanma Komisyonu STK temsilcileriyle buluşu

2015-01-15-01Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkındaki Kanun’un uygulanması yolunda oluşturulan Yeniden Yapılanma Komisyonu, 15 Ocak 2015 Perşembe günü TCDD örgütlü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı Vekili Adem Kayış başkanlığındaki komisyonun Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda düzenlediği diyalog toplantısına sendika ve derneklerin yöneticileri katıldı.

Toplantıda Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni YOLDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız ile YOLDER Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Koçak temsil etti. Yeniden yapılanmayla ilgili olarak “Demiryolu sektörünün stratejik dönüşümü, “yeniden yapılanan TCDD”, “TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulma süreci”, “taşınmazların tahsis kriterleri”, “araç devir ve personel geçiş kriterleri”, “şebeke bildirimi – tahsis ücretleri” konuları hakkında ayrıntılı sunum yapıldı.

TCDD Taşımacılık AŞ’nin kurulmasına yönelik Yüksek Planlama Kurulu kararının çıkmasının beklendiği belirtilen sunumda, bu kararın ardından tescilinin yapılarak yılın ilk çeyreğinde devir işlemlerinin tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Toplantıya katılanların sorularını cevaplandıran Komisyon Başkanı ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Vekili Adem Kayış, geceli- gündüzlü büyük emekler sarf ederek TCDD’ye hizmet eden personelin bu süreçte mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Hiçbir personelin endişelenmesine gerek olmadığını, TCDD Taşımacılık AŞ’ye geçişteki personel dağılımında önce istekli olanlardan başlanacağının altını çizen Kayış, yeterli istekli olmaması veya fazla gelmesi durumunda ise belirlenecek kriterler ışığında dağıtım yapılacağını vurguladı. Kayış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu kriterleri belirlemek üzere ayrı bir Komisyon kuruldu. Komisyon çalışmalarını tamamladığında STK’larla paylaşılacaktır. Nihai karar ondan sonra verilecektir. Tüm personelimizin bilmesini isterim ki; bu süreçte kimsenin yeri değişmeyecek. Unvanı ve ücreti düşmeyecek. Demiryollarımızın modernizasyonu önemli olduğu kadar personelimizin memnuniyeti de bizim için önemlidir.”

Yeniden Yapılanma Komisyonu’nda yapılan sunumu indirmek ve izlemek için tıklayınız

Nakil ve yer değiştirme başvuruları üç gün sürecek

YerDegistirmeTCDD Genel Müdürlüğü, 2015 yılı Ocak döneminde personel yer değiştirme uygulaması üzerinden yer değişimi talebinde bulunulabilecek işyerleri ve kontenjanlar listesini açıkladı. Memur ve sözleşmeli personel için yer değişimi yapılabilecek boş kadro ve pozisyonlar TCDD’nin kurumsal web sitesinde yayımlandı.

Nakil başvuruları 19.01.2015 – 21.01.2015 tarihleri arasında yapılacak. Yer değişimi talebinde bulunulabilecek işyerleri ve kontenjanların listesine erişmek için tıklayınız.