YOLDER 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

                                      YOLDER LOGOSayın Üyelerimiz,

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER) 4.Olağan Genel Kurulu 22 Eylül 2018 Cumartesi günü 11.00-16.00 saatleri arasında TCDD 3.Bölge Müdürlüğü Kültür ve Sanat Merkezi, Alsancak/İZMİR adresinde yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Eylül 2018 Cumartesi günü aynı gündem ile aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimize duyurur ve katılımlarını bekleriz.

 

     Saygılarımızla

YOLDER Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:  1-Açılış, Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı

                         2-Başkanlık Divanının Teşkili,

                         3-Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve görüşülmesi,

                         4- Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi,

                         5-Tüzük Değişikliği,

                         6-Dilek ve Temenniler,

                        7-Kapanış.