74 Bakım Müdürlüğü’nün taşınma kararına karşı İdari başvuru

Demiryolu Bakım Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER), 74 Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nün Isparta’dan Dinar’a taşınması kararının yeniden değerlendirilmesi için İdare’ye başvuruda bulundu. 
Alınan kararın Isparta’da çalışan  14 memur personelin ve ailelerinin tüm iş ve özel hayatların olumsuz etkilendiğini ve telafisi güç sonuçlar doğuracağının belirtildiği başvuruda, Kurum açısından karşılaşılacak olumsuzluklara da değinildi.

Taşınma kararının yeniden gözden geçirilmesi ve çözüme kavuşturulması talebiyle yapılan başvuruda Kurum açısından yaşanacak sorunlar şöyle dile getirildi:  “Halen Teşekkülümüzde, ilçe merkezli olan Ceylanpınar ve Pozantı Demiryolu Bakım Müdürlükleri vekâleten yürütülmekte olup, çok uzun bir süre asaleten Demiryolu Bakım Müdürü ataması yapılamadığı için, 43 Divriği Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nün mıntıkası ikiye bölünerek, Erzincan ve Sivas’a, 55 Genç Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nün merkezi ise Muş iline taşınmıştır.  Hâl böyleyken Isparta merkezli 74 Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nün merkezinin Dinar’a taşınması tam tersine bir durumdur ve idari olarak teşekkülümüzü ileride atama sorunları ile karşı karşıya bırakacaktır.

74 DB Müdürlüğü bölgesine gelen tüm Ana Tamir grubu Yol Makinalarının günlük arıza ıslahları Isparta’da yapılmakta olup, Dinar’da yerleşik sanayinin yeterli olmaması nedeniyle bu bakımlar yine Isparta’da yapılabilecektir.

Isparta Demiryolu Bakım Müdürlüğü işyeri binası kısa süre önce Tadilat ve bakımdan geçirilmiş olup, ciddi masraflar yapılmıştır. Dinar’da henüz işyeri binası olarak kullanılmaya elverişli bina bulunmaması, Ülkemizin ekonomik olarak dış baskılar altında önemli sıkıntılarla mücadele ettiği ve tasarruf tedbirleri uyguladığı bu kritik dönemde, bina yapım, tadilat mefruşat ve bakımı, ayrıca nakil harcırahları, nakil izinleri gibi, teşekkülümüz için gereksiz ciddi bir masrafa yol açacaktır.”