İdare Mahkemesi üyemizin vekalet ücreti talebini haklı buldu

YOLDER üyesi Gökhan Zahteroğulları’nın 621 Yol Bakım Şefliği’ne vekalet ettiği dönemde hak ettiği vekalet ücreti ve diğer haklar için başlattığı hukuk mücadelesinde sevindiren karar çıktı. YOLDER Hukuk Danışmanı Avukat Mehmet Ektaş’ın yol göstericiliğinde Konya 1.İdare Mahkemesine başvuran üyemiz, Yol Sürveyanı olarak görev yaptığı işyerinde 13 Eylül 2017 tarihinden itibaren Genel Müdürlük emri ile Yol Bakım Şefliğine vekaleten atandığını ve asilde atama şartlarına haiz olduğu halde  vekaleten yürüttüğü görevden kaynaklanan maaş ve diğer haklarının İdare tarafından reddedildiğini belirterek davacı oldu.

Davanın görüldüğü Konya  1. İdare Mahkemesi,  üyemiz Gökhan Zahteroğulları’nın istemini yerinde buldu. Mahkeme, Anayasa’nın 125.maddesine dayandırdığı kararında dava konusu idari işlemin hukuka aykırı olduğuna, davacıya vekalet ücretinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi. Gökhan Zahteroğulları VEKALET ÜCRETİ İdari mahkeme sonucu MART 2019