Kütüphane

YOLDER üyelerine özel bilgi, belge ve dokümanlar

Kurumsal Kimlik Tanıtım Kitabı [PDF]

YOLDER Organizasyon El Kitabı [PDF]

YOLDER Organizasyon Şeması [JPG]

YOLDER 3. Olağan Genel Kurul’na sunulan faaliyet raporu [PDF]

YOLDER 2. Olağan Genel Kurul’na sunulan faaliyet raporu [PDF]

YOLDER 1. Olağan Genel Kurul’na sunulan faaliyet raporu [PDF]

Türkiye Cumhuriyeti Anyasası [DOC]

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabesi [DOC]

İstiklal Marşımız [DOC]

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi [DOC]

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi (2014-2015) [PDF]

Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi Hakem Kurulu kararı (2014-2015) [PDF]

Demiryol-İş Sendikası ile 25. Dönem Sözleşme [DOC]

Demiryolu Emniyet Yönetmeliği [DOC] Emniyet Eki [PDF]

TCDD 2701 No’lu Genel Emir [DOC]

TCDD Acil Eylem Yönergesi [ZIP]

TCDD Bölge Müdürü Görev Yönergesi [DOC]

TCDD Görevde Yükselme Yönetmeliği [DOC]

TCDD Harcırah Tüzüğü [DOC]

TCDD Hemzemin Yönetmeliği (Yol) [DOC]

TCDD Hemzemin Yönetmeliği [DOC]

TCDD Hukuk Müşavir Yönetmeliği [DOC]

TCDD Kaza Araştırma Yönergesi [DOC]

TCDD Konut Yönergesi [DOC]

TCDD Kültürel Tahkimat Yönergesi [DOC]

TCDD Malzeme Alım Denetim Yönergesi [DOC]

TCDD Personel Yönetmeliği [DOC

TCDD Tren Hazırlık Yönetmeliği [DOC]

SAĞLIK YÖNETMELİĞİ EK1 18 MAYIS 2019

TCDD Tren Kumanya Yönergesi [DOC]

TCDD Memur Giyecek Yönergesi [DOC]

YOLDER Toplantı Formu