AB Projelerimiz

Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (YOLDER) Avrupa Birliği’nce desteklenen mesleki eğitim projeleri:

Projenin Adı
:
Demiryolu Yapım ve Bakım Personeli için Mesleki Eğitim Programı Geliştirilmesi ve e-Öğrenme Modüllerinin Oluşturulması (e-RAIL) Projesi
​


Projenin Amaçları

- Demiryolu inşaatı personelinin mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek,

- Demiryolu inşaatı personelinin yeterlilik ve becerilerin seviyesini yükseltmek,
– Ulusal ve Uluslararası standart ve yeterliliklere göre mesleki eğitim programının hazırlanması,

- Online e-eğitim modüllerinin hazırlanması,

- Politika yapıcılar ile çalışanlarda mesleki eğitim ve sertifikasyon konusunda farkındalık oluşturulması,
– Ulusal seviyedeki mesleki yeterlilik reformlarını tamamlamak ve eğitim ve öğretim sistemlerinin modernizasyonunu desteklemek,
– Mesleki eğitim ve öğretimin uluslararası boyutunu güçlendirmek.
 


Proje Hedef Çıktıları;

– Proje web sitesi,

- Demiryolu Yapım ve Bakım Çalışanları için standart ve yeterliliklere uygun Mesleki Eğitim Programı,

- Eğitim programına uygun modül içerikleri,
– e-öğrenme materyalleri,
– Online eğitim platformu altyapısı,

- Hazırlanan eğitim programı ve modüllerinin pilot kurslar ile doğrulatılması.

e-RAIL Projesi, Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) kapsamında 3 farklı program ülkesinden 4 ortaklı bir yapıda olup 2 yıl sürmüş ve 31.10.2016 tarihinde son bulmuştur. Demiryolu Yapım ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin (YOLDER) koordinasyonunda, Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu, GENERALI COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A. (GCF) ve VOSSLOH ortaklığında yürütülen projenin çıktıları sektör için kullanılabilir durumdadır.

1) Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) kapsamında yürütülen “Demiryolu Yapım ve Bakım Personeli için Mesleki Eğitim Programı Geliştirilmesi ve e-Öğrenme Modüllerinin Oluşturulması” (e-RAIL) mesleki eğitim projesi

***

Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor

Ülkemizde ve Avrupa’daki demiryolu altyapı inşaatları için hizmet sağlayıcılarının sayısındaki artış ve mesleğin önemi göz önüne alındığında, nitelikli bir eğitim almış ve belgelendirilmiş ray kaynakçılarına ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu kapsamda “Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor Projesi” geliştirilmiş ve sektöre katkı sağlanması öngörülmüştür. Proje kapsamında, geleneksel kaynak yöntemlerinden farklı özelliğe ve tekniğe sahip olması nedeniyle “Alimünotermit Ray Kaynakçısı (Seviye-3)” mesleğine yönelik eğitim ve belgelendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor Projesi, Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı çerçevesinde yürütülmekte olup projenin finansmanı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanmaktadır

Projenin Hedef Grubu
Raylı sistemler sektöründe çalışan ray kaynakçıları ile işsiz yetişkinlerdir. Nihai olarak faydalanıcıları ise; raylı sistemler altyapı hizmet sağlayıcıları, raylı sistemler eğitimi sağlayıcıları ve belgelendirme kuruluşlarıdır.

Projenin Ortakları
Projenin başvuran kurumu Demiryolu Yapım Ve İşletim Personeli Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği (YOLDER), eş-başvuran kurumu Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksek Okulu ve iştirakçisi TCDD Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğü’dür.

Proje Süresi ve Bütçesi
Projenin süresi 12 ay olup 30 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Projenin toplam bütçesi 127.134,00 Avrodur.

Projenin Amaçları
Raylı sistemler sektörünün en önemli çalışanlarından biri olan ray kaynakçılarının niteliklerinin geliştirilmesi, yeterliliklerinin arttırılması, sertifikalandırılmaları ve hayat boyu öğrenme süreçlerinin desteklenmesi projenin genel amacıdır. Ray kaynakçılarının mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlık süreçlerini desteklemek, sertifikalı çalışma bilinci ve hayat boyu öğrenme konusunda farkındalık arttırmak projenin özel amaçları arasındadır. Projenin beklenen sonuçları ise şöyledir;

İşgücü piyasası talepleriyle uyumlu olarak sertifikalı işgücü yetiştirmek,
– Mevcut ray kaynakçılarının önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlamak,
– Raylı sistemler kalite ve güvenliğinde iyileşme sağlamak,
– Hayat boyu öğrenme konusunda farkındalığını artırmak,
– Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
– Ulusal seviyedeki mesleki yeterlilik reformlarını desteklemek,
– Katılımcı kuruluşların kapasitelerini ve niteliklerini geliştirmek.

2) Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Ray Kaynakçıları Sertifikalanıyor” adlı mesleki eğitim projesi